Розрахунок побутової геліосистеми

{{ system.name }}

{{ system.selected }}
{{ option.value }}

{{ collector.name }}

{{ collector.options[collector.selected].text }}
{{ option.text }}

{{ tilt.name }}

{{ tilt.options[tilt.selected].angle }}
{{ option.angle }}

{{ orientation.name }}

{{ orientation.options[orientation.selected].angle }}
{{ option.angle }}

{{ regions.name }}

{{ regions.options[regions.selected].text }}
{{ option.text }}

{{ people.name }}

{{ waterLoss.name }}

{{ inputTemperature.name }}

{{ outputTemperature.name }}

{{ poolType.name }}

{{ poolType.options[poolType.selected].text }}
{{ option.text }}

{{ poolSquare.name }}

{{ poolDepth.name }}

Результати розрахунку

Річне виробництво теплової енергії від геліополя, кВт∙год в рік

{{ calcs.geliosystemEnery.toLocaleString() }}

Річне виробництво теплової енергії одним геліоколектором, кВт∙год в рік

{{ calcs.collectorEnergy.toLocaleString() }}

Необхідна кількість теплової енергії для покриття теплових втрат басейну, кВт∙год в рік

{{ calcs.thermalNeedPool.toLocaleString() }}

Необхідна кількість теплової енергії з додаткового джерела, кВт∙год в рік

{{ calcs.sumEnergyDeficit.toLocaleString() }}

Необхідна кількість теплової енергії для ГВП на рік, кВт∙год в рік

{{ calcs.thermalNeedGvp.toLocaleString() }}

Рекомендована кількість геліоколекторів для ГВП, шт.

Рекомендована кількість геліоколекторів для покриття теплових втрат басейну, шт.

Необхідний обсяг геліобака, л

Графіки

Вироблення теплової енергії сонячними колекторами

Кількість теплової енергії, що виробляється сонячними колекторами, кВт·год/міс{{ calcs.sumEnergy.toLocaleString() }} кВт·год/рік

Залишкова теплова енергія, вироблена сонячними колекторами, кВт·год/міс{{ calcs.sumEnergyProficit.toLocaleString() }} кВт·год/рік

Дефіцит теплової енергії для покриття додатковим джерелом тепла, кВт·год/міс{{ calcs.sumEnergyDeficit.toLocaleString() }} кВт·год/рік

Середньодобова температура нагріву геліобаку

Максимальний середньодобовий обсяг води, що нагрівається

Порівняння вартості теплової енергії

Можливо редагувати

Вид палива Енергетична цінність палива, кВт·год/од.т. Вартість палива, грн/од.т. ККД, % Вартість теплової енергії, грн/кВт·год Споживання палива, в.т./рік Розрахунковий період, років Зростання тарифів на енергоносії, % на рік Витрати на покриття ГВП з урахуванням зростання тарифів, грн/рік Витрати на покриття ГВП без урахуванням зростання тарифів, грн/рік
{{ fuels[0].type }} {{ fuels[0].value }} {{ fuels[0].priceFuel }} {{ fuels[0].efficiency }} {{ fuels[0].priceEnergy }} {{ fuels[0].consumption }} {{ fuels[0].period }} {{ fuels[0].priceRise }} {{ fuels[0].energyLoss }} {{ fuels[0].energyLossRise }}
{{ fuels[index].type }} {{ fuels[index].priceFuel }} {{ fuels[index].priceEnergy }} {{ fuels[index].consumption.toLocaleString() }} {{ fuels[index].energyLoss.toLocaleString() }} {{ fuels[index].energyLossRise.toLocaleString() }}

Порівняння вартості теплової енергії

Можливо редагувати

{{ fuels[index].type }}

Енергетична цінність палива, кВт·год/од.т.

Вартість палива, грн/од.т.

ККД, %

Вартість теплової енергії, грн/кВт·год

{{ fuels[index].priceEnergy }}

Споживання палива, в.т./рік

{{ fuels[index].consumption }}

Розрахунковий період, років

Зростання тарифів на енергоносії, % на рік

Витрати на покриття ГВП без урахування зростання тарифів, грн/рік

{{ fuels[index].energyLoss.toLocaleString() }}

Витрати на покриття ГВП з урахуванням зростання тарифів, грн/рік

{{ fuels[index].energyLossRise.toLocaleString() }}

Витрати на покриття ГВП з урахуванням зростання тарифів, грн/рік

Витрати на покриття ГВП без урахування зростання тарифів, грн/рік