Порівняння сонячних колекторів

* обов’язкові для заповнення

Загальна площа, м2

{{ values[index].allSquare }}

Загальна апертурна площа, м2

{{ values[index].allAperture }}

Результати розрахунку

Вибір параметрів

Величина сонячної інсоляціївід 1 до 1412

Різниця температур, К

{{ values[n-1] ? values[n-1].name : '' }}
Питома теплова потужність з 1 м2 апертурної поверхні одного колектора, Вт/м2 {{ values[n-1] ? values[n-1].thermalPowerSquare : 0 }}
Теплова потужність одного колектора, Вт {{ values[n-1] ? values[n-1].thermalPowerItem : 0 }}
Загальна теплова потужність геліосистеми, Вт {{ values[n-1] ? values[n-1].allThermalPower : 0 }}
Коефіцієнт корисної дії, % {{ values[n-1] ? values[n-1].efficiencyItem : 0 }}
Вартість теплової енергії з 1 м2 апертурної поверхні колектора, грн/Вт {{ values[n-1] ? values[n-1].energyPrice : 0 }}
Вартість теплової енергії з 1 м2 апертурної поверхні геліосистеми, грн/Вт {{ values[n-1] ? values[n-1].allEnergyPrice : 0 }}

{{ values[index].name }}

Графіки

  • {{ index.name}}

Питома теплова потужність з 1 м² апертурної поверхні колектора ,Вт/м²

Коефіцієнт корисної
дії колекторів

Вартість теплової енергії з 1 м² апертурної поверхні колектора, грн/Вт

Вартість теплової енергії з 1 м² апертурної поверхні геліосистеми, грн/Вт